• Vaihtelua arkeen

    Keskiviikkona osa osuuskunnastamme otti suunnakseen Bergvikin kartanon Kruusilassa. Tavoitteenamme oli käydä erilaisia innoivointimenetelmiä läpi ja hyödyntää niitä toimeksiannoissa, joita järjestäjätiimi oli hankkinut. Ensimmäinen menetelmä, johon pääsimme tutustumaan, oli jo suurimalle osalle tuttu brainstorm. Siinä ideoita heitellään suodattamatta ja kritisoimatta niitä. Saimme aikaan paljon ideoita, joita oli helppo lähteä työstämään. Toiseksi menetelmäksi samaan keissiin käytimme mindmappeja.

    Read more

  • ”Isänmaan toivot”

    Pääsimme projektiryhmämme kanssa pitämään workshopia Someron koulun 8.luokkalaisille ja lukion 2.vuoden opiskelijoille Someron 150-vuotis ja Suomen 100-vuotissyntympäivien kunniaksi järjestettävään innovaatiopäivään. Aiheenamme oli saada nuoret pohtimaan millaista on tulevaisuuden työnteko ja millaisia taitoja tulevaisuuden työntekijöiltä vaaditaan. Aloitimme pohtimalla kuvia apuna käyttäen mitä työvaiheita, työkoneita ja tapoja on poistunut vuosien saatossa teollisuudesta ja maanviljelystä, minkä jälkeen ryhmät

    Read more